Welkom bij SCIENTASSIST
Terug naar homepageTerug naar homepage


Het boek "Histologische Techniek Thuis"


open boek als pdf


Dit boek biedt een overzicht van technieken die nodig zijn om zelf histologische preparaten te vervaardigen, in de thuis situatie.
De kosten die gemoeid zijn met het inrichten van het benodigde kleine thuislaboratorium blijven beperkt tot tien tot vijfentwintig euro.

download hier gratis het boek "histologische techniek thuis" in pdf-formaat (gebruik rechter muisknop voor opslaan).

Creative Commons-Licentie
Histologische techniek thuis van K.G.L.Löhlefink is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebruik van het boek voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits de naam van de schrijver
(drs. K.G.L. (Guus) Löhlefink) leesbaar wordt gehandhaafd dan wel wordt vermeld op de gebruikte onderdelen van het boek.
Bij commercieel gebruik dienen vooraf afspraken te worden gemaakt met de auteur. Zie emailadres onderaan deze pagina.
Bewerkers kunnen gebruik maken van de originele tekst in .odt-formaat (open document tekst).


Plus... ingezonden: Een handleiding voor het maken van een broedstoof, door E. van Herk (in pdf).

Reacties naar Guus Löhlefink, email: GuusFink

Copyright © 2000, 2018 K.G.L. Löhlefink - Laatste verandering juni 2018
Disclaimer: Er wordt geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard voor mogelijk nadelige gevolgen
die worden ondervonden door gebruik van teksten, beelden, programma's of andere onderdelen van deze site.